afdrukken

WAT IS SWAP?

 

Swap is een vakantiewerking voor tieners!
Tijdens de krokus-,paas-,zomer-en kerstvakantie organiseert de gemeente Grimbergen diverse activiteiten voor jongeren die in het lopende jaar de leeftijd tussen 12 en 15 jaar bereiken.
Mits het éénmalig per jaar aankopen van een swappas en het betalen van een deelnemersprijs kunnen de jongeren deelnemen aan deze werking.

SWAPPAS?
Deze kan aangekocht worden tijdens de swapwerkingen (tesamen met het inschrijvingsformulier). De pas wordt dan samen met het reservatieformulier opgestuurd.
of kan aangevraagd worden bij de dienst Vrije Tijd/Jeugd, Prinsenstraat 22 - 1850 Grimbergen.

De kostprijs is afhankelijk al naargelang de periode waarop deze wordt aangekocht:
in de krokus- of paasvakantie 5 euro;
in de zomer 4 euro;
in de kerstvakantie 2,50 euro

INSCHRIJVEN?
Op twee op voorhand aangekondigde dagen kunnen de jongeren het inschrijvingsformulier deponeren in de brievenbus aan het onthaal van de gemeente
OF het inschrijvingsformulier digitaal invullen en versturen via www.grimbergen.be

De inschrijvingsdagen worden meegedeeld op www.jeugdgrimbergen.be, in het gemeentelijk informatieblad en op de infoportieken.

BEVESTIGING
Na de inschrijving krijgen de jongeren een bevestigingsbrief met vermelding van de activiteiten waaraan ze mogen deelnemen en het rekeningnummer waarop het deelnemersgeld moet gestort worden.

MEER INFO
vindt u op www.grimbergen.be of via de dienst Vrije Tijd/Jeugd op het nummer 02/260 12 69 of via mail jeugd@grimbergen.be