afdrukken

Wie en wat

De jeugdraad helpt het gemeentebestuur met het uitbouwen van het gemeentelijk jeugdbeleid. Het gemeentebestuur is verplicht om advies in te winnen bij de jeugdraad over alle zaken in het beleid die rechtstreeks of onrechtstreeks de jeugd aanbelangen. De jeugdraad vertegenwoordigt alle jeugdverenigingen in Grimbergen, maar ook de niet georganiseerde jongeren.
Het fuifbeleid, het jongerenontmoetingscentrum De Witte Villa, de organisatie van allerhande activiteiten voor jongeren (zeepkistenrace, quiz, Grimrock,...) en de jeugd informeren over het reilen en zeilen in de gemeente, zijn slechts enkele zaken waar de jeugdraad zich mee bezig houdt. Heb je graag iets te zeggen in je gemeente, doe dat dan daar waar er ook naar je geluisterd wordt, bij de jeugdraad dus!

De jeugdraad heeft een interessante website: https://www.jeugdraad1850.be. Ga zeker eens een kijkje nemen!
De huidige voorzitter van de jeugdraad is Frederik De Pauw, je kan hem contacteren via jeugdraadgrimbergen@hotmail.com


Ook op Facebook vind je de jeugdraad van Grimbergen. Ga zeker eens een kijkje nemen!