afdrukken

Voor monitoren

Vanaf 18 jaar kunnen jongeren zich kandidaat stellen als monitor voor de gemeentelijke SWAPwerking. Zij krijgen al naargelang hun leeftijd een uurloon uitbetaald op basis van salarisschaal E1.

Bij aanvang van hun tewerkstelling krijgen zij een contract en een schriftelijke leidraad voor hun begeleiding:

1. We vragen aan de monitoren om steeds een half uur voor de activiteit begint naar de jeugddienst te komen, zo kunnen we jullie goed inlichten over de praktische kant van de georganiseerde sessie. Jullie krijgen een medische kit, een ongevallenaangifte ,een gsm en een deelnemerslijst.

2. Voor de Swap werk je met tieners.
Beschouw deze als jongvolwassenen, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op begeleiding; sta er niet als een boosdoener of chef.
Swappers van het zesde leerjaar hebben extra begeleiding en duidelijke richtlijnen nodig. Bij wantoestanden moet je wel kordaat optreden , contacteer indien nodig de jeugddienst.
Jullie dienen zelf tov de Swappers een voorbeeldfunctie te tonen :
- probeer je in te leven in de leefwereld van de tieners en betrek hen zoveel mogelijk bij de activiteit door zelf interesse te tonen
- de begeleiding gebeurt steeds door één of meerdere monitoren. Meng je tijdens de activiteit onder de jongeren. Wij geven jullie de kans om zelf actief deel te nemen aan de activiteiten maar hou de jongeren steeds in het oog. Help hen of moedig hen aan.

Bij uitstappen (oa pretparken) moet er steeds één iemand van de begeleiding onmiddellijk bereikbaar zijn (dus niet in een attractie zitten); spreek hiervoor een beurtrol af met je mede-monitoren.

3. Probeer in het begin met de Swappers een aantal praktische zaken af te spreken en de volgende richtlijnen als leidraad te nemen:
- de jongeren mogen niet roken, geen alcohol drinken, deftig taalgebruik is gewenst;
- bij activiteiten waarbij de jongeren vrij mogen rondlopen, spreek dan af dat ze in groepjes mogen rondlopen; Noteer voor elk groepje een gsm-nummer. Laat ze regelmatig samenkomen op een afgesproken plaats (bv om 12 uur en om 15 u aan de ingang).
- laat Swappers nooit alleen, wat er ook gebeurt!!!
- bij verplaatsingen met de fiets rijdt er 1 monitor vooraan en 1 monitor achteraan. Zowel de jongeren als de monitoren zijn verplicht een fietshelm en een fluo-vestje te dragen. Zorg ook voor een degelijk fietsslot.
- als er jongeren niet kunnen volgen of als er iets gebeurt met een jongere, dan blijft er steeds 1 monitor bij de afvaller, de andere monitor vangt de rest van de groep op.
- indien van toepassing, voorzie steeds een kwartiertje om samen met de Swappers de zaal op te ruimen en netjes achter te laten.
- bij verplaatsingen met de bus, let er dan op dat de bus proper wordt achtergelaten.

4. Indien er zich problemen voordoen of als je vragen hebt, neem dan contact op met de jeugddienst op het nummer 02/260.12.69. Wij hebben de activiteiten zelf georganiseerd en kunnen vaak meer bereiken bij de organisatoren door zelf telefonisch te onderhandelen met hen.