afdrukken

Thema‘s en uitstappen

Het speelplein duurt elk jaar 10 weken (2 weken in de paasvakantie en 8 in de zomervakantie) en elke week wordt er rond een ander thema gewerkt.

Een speelpleinweek kent een min of meer vast verloop. Zo gaan alle kinderen vanaf het eerste leerjaar zwemmen, is er een aantal keer per week open speelplein en/of keuze-activiteiten en gaan we om de twee weken op uitstap.
Open speelplein / keuze-activiteiten
Reeds verschillende jaren worden er tijdens de speelpleinperiode open speelplein – momenten georganiseerd. Dit betekent dat er, over de leeftijdsgroepen heen, een aantal keuzeactiviteiten aangeboden worden. Er kan gekozen worden uit verschillende activiteiten. Zowel creatieve, sportieve als expressieve activiteiten komen aan bod. Wanneer de kinderen een bepaalde activiteit beu zijn, kunnen ze overstappen naar een andere activiteit. Uit vroegere ervaringen blijkt dat kinderen het speelsysteem van open aanbod erg appreciëren. De open speelplein – momenten worden georganiseerd voor de kleuters en de lagere school apart.
Voor de kinderen uit de lagere school worden er nog extra keuze-activiteiten aangeboden. Dit betekent dat de kinderen een bepaalde activiteit kiezen voor een hele namiddag.
Uitstap
De laatste dag van de paasvakantie en de laatste dag van de zomerwerking wordt er een daguitstap georganiseerd. Een provinciaal domein, kinderboerderij, dierentuin, museum, binnenspeeltuin,… het kan allemaal. Er wordt geen extra bijdrage gevraagd voor de daguitstap. Alle kinderen die ingeschreven zijn voor die bepaalde dag, kunnen mee.
Soms gaan de kleuters naar een andere bestemming dan de kinderen van de lagere school, soms trekken we met de volledige groep naar dezelfde bestemming.

Als uw kind ingeschreven is voor het speelplein, ontvangt u een infobundeltje “de Pierkoerier” waar onder andere een weekoverzicht inzit. Hierin staan het weekthema en de dagthema‘s, welke groep een “speciale” activiteit doet en of uw kind iets moet meebrengen voor de activiteit van die dag.