afdrukken

Taalbad

Op het speelplein speelt een mengelmoes van kinderen met verschillende culturen en achtergronden. Kinderen waarvan de thuistaal vaak niet het Nederlands is. Daarom startte het speelplein tijdens de zomervakantie 2008 met het project “ Taalspeler ”. Taalspeler werkt aan een verdieping van communicatieve vaardigheden mbt het stimuleren van interactie in een meertalige context. Taalspeler geeft informatie aan de monitoren over taalwerving en taalstimulering.
Er werden hiervoor aanvankelijk twee extra monitoren aangesteld: de taalmonitoren. Zij zetten de programma‘s om in begrijpbare taal, zorgden voor een grotere interactie van de anderstalige kinderen, speelden mee tijdens vrije spel - momenten en zorgden voor communicatieondersteuning waar nodig.
Na evaluatie van dit project werd er beslist om geen aparte taalmonitoren meer aan te stellen, maar in elke leeftijdsgroep een monitor aan te duiden die specifiek aandacht heeft voor de eventuele taalproblemen.
Het speelplein geeft ook tips mee om de communicatie met anderstaligen te vergemakkelijken en het Nederlands als voertaal te stimuleren.
Tot slot wordt er gewerkt met pictogrammen om sneller aan de kinderen bepaalde begrippen toonbaar te maken.