afdrukken

MOP

Wat is het MOP?


Het Monitoren Ondersteunings Project (MOP) is opgericht door enkele oud-monitoren van de speelpleinwerking. Vandaag bestaat het MOP uit 8 ervaren monitoren.
Hun doel is monitoren te ondersteunen en te begeleiden in hun activiteiten. Zo organiseren we bijvoorbeeld een kennismakingsweekend voor mensen die geïnteresseerd zijn om als monitor op het speelplein te staan. Op dit weekend krijgen de kandidaat-monitoren op een speelse manier vormingssessies, meer informatie over het speelplein en een antwoord op al hun vragen omtrent het speelplein. Verder staat het MOP ook in voor het begeleiden en evalueren van stagairs en monitoren op het speelplein zelf. Samen met de jeugddienst zorgen ze voor de globale organisatie van de speelpleinwerking: planning van thema’s, uitstappen, dagelijkse werking,…
Daarnaast worden voor de monitoren ook tal van nevenactiviteiten georganiseerd zoals het après-weekend, het dorpsspel, het kerstfeestje,… Dit heeft tot doel de monitoren dichter bij elkaar te brengen en zo samen een hechte groep te vormen.

Contact? piereman@hotmail.com