afdrukken

Spelotheek De Puzzel

Heropening spelotheek vanaf zaterdag 15 juni 2020 met de nodige veiligheidsmaatregelen.
Lees meer

Een fijne ontmoetingsplek

Het Huis van het Kind is een plaats waar ouders hun vragen kunnen stellen, hun bezorgdheden kunnen uiten, hun hart kunnen luchten en problemen kunnen signaleren.
De Puzzel is een ontmoetingsplek waar ouders hun ervaringen met andere ouders kunnen delen.

De spelotheekvrijwilligers hebben ervaring met opvoeding en omgang met kinderen en willen dit graag delen met anderen.

Praktische regeling

Het lidgeld bedraagt 5 euro per jaar of 2,5 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.
Alle Grimbergse inwoners (0-99 jaar) kunnen lid worden.

Ontlening
U kunt maximum 2 stukken speelgoed ontlenen.
Duurtijd: U mag het speelgoed houden tot de tweede volgende openingsdag.
De ontlener is verantwoordelijk voor het uitgeleende speelgoed. Bij het inleveren kijkt de spelotheek-medewerker het speelgoed na op hygiëne, beschadiging en volledigheid.

Reglement spelotheek De Puzzel
Goedgekeurd OCMW-raad 13/06/2017 - bekendgemaakt op website 23/06/2017

Openingsuren spelotheek De Puzzel


Spelotheek De Puzzel, Verbeytstraat 3, 1853 Grimbergen

De spelotheek voorziet 3 openingstijden per maand:
- elke eerste dinsdag van de maand van 16 – 20 uur
- elke tweede zaterdag van de maand 10 - 12 uur en
- elke derde woensdag van de maand van 14 – 17 uur.


Meer info

De Puzzel: 0494 53 70 49 tijdens de openingsuren 
spelotheek@grimbergen.be
Flyer
catalogus spelotheek: zie website Huis van het Kind