afdrukken

Jeugdverenigingen

Via de subsidiereglementering in het kader van het jeugdbeleidsplan geeft de gemeente jaarlijks een bepaald bedrag vrij voor de ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatieven.
Op volgende posten kan een subsidiebedrag uitgekeerd worden: werkingskosten, infrastructuur, huur, materiaalkost, kampen, culturele manifestaties, vorming en logistieke ondersteuning.
Deze subsidies worden verleend aan alle erkende jeugdwerkinitiatieven die een aanvraag indienen op de door het gemeentebestuur voorziene aanvraagformulieren en dit voor 15 september van het aanvraagjaar.

Subsidiereglementen
Je kan de subisidiereglementen (bijlage: wel_bijlage15_RUB18) raadplegen of afdrukken.

Aanvraagformulieren
Je kan de aanvraagformulieren (bijlage: wel_bijlage16_RUB18) afdrukken.