afdrukken

Inclusie

Op speelplein De Piereman bestaat er sinds 2001 een inclusiewerking voor kinderen met een mentale handicap en/of autisme. Deze kinderen krijgen een extra animator om hen te ondersteunen bij de activiteiten. In de mate van het mogelijke nemen de kinderen deel aan alle speelpleinactiviteiten, samen met de groep waar zij volgens hun kunnen bijgeplaatst zijn.