afdrukken

Hoe inschrijven?

 

Er wordt gebruik gemaakt van het online inschrijvingsprogramma GRABBIS voor de speelpleinwerking. Zo kan u onmiddellijk zien welke dagen er nog vrij zijn.

Heeft uw kind vanaf de zomervakantie 2013 al een keertje deelgenomen aan de speelpleinwerking? Dan hebt u reeds kennis gemaakt met Grabbis en hebt u een login aangemaakt.
Kijk wel zeker na of deze gegevens nog correct zijn en verbeter of vul aan indien nodig.

Heeft uw kind nog niet deelgenomen of enkel maar in de periode voor de zomer-speelpleinwerking 2013? Dan dient u nog een login aan te maken, die eerst moet goedgekeurd worden door de Dienst Welzijn. Vraag deze dus voor de start van de inschrijvingsperiode aan!


Voor het beheer van de inschrijvingen voor de speelpleinwerking werkt de gemeente Grimbergen samen met Grabbis. Grabbis is voor de gemeente een verwerker. Dit wil zeggen dat u voor inschrijving naar een andere website wordt doorverwezen die technisch niet onder controle van gemeentepersoneel staat. Grabbis staat in voor de technische beveiliging van de website.
Onder de privacywetgeving is het gemeentebestuur als "verwerkingsverantwoordelijke" verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met elke verwerker. Ons gemeentebestuur is zich hiervan bewust en is met haar leveranciers hierover in onderhandeling. Van zodra er getekende verwerkersovereenkomsten zijn, wordt dit op onze website kenbaar gemaakt.

Surf naar https://grimbergen.grabbis.be/login.php om naar het inschrijvingsprogramma te gaan.
HIER vind je een handleiding voor het inschrijvingsprogramma.