afdrukken

Groepsopvang

Erkende opvang niet gesubsidieerd – bijdrage inkomensgerelateerd

 

 

Erkende opvang niet gesubsidieerd – bijdrage niet inkomensgerelateerd

Een mini-crèche of zelfstandig kinderdagverblijf vangt kinderen in groepsverband op. De opvang gebeurt in speciaal ingerichte lokalen. De mini-crèches en zelfstandige kinderdagverblijven hebben plaats voor minstens 8 kinderen. De kinderen worden ingedeeld in leefgroepen met een beperkt aantal kinderen.