afdrukken

Groepsindeling

DONSKES: eerste kleuterklas (onthaalklas)
FLENSJES: eerste kleuterklas
BUBBELS: tweede kleuterklas
BAMBOOS: derde kleuterklas
BENGELS: eerste leerjaar
BIEBELS: tweede leerjaar
KWAMKWAMMERS: derde leerjaar
TSJABATTAS: vierde leerjaar
TSJEEZERS: vijfde en zesde leerjaar

Tijdens de zomervakantie houden we rekening met de klas waar het kind het voorbije jaar in zat om de groep te bepalen.