afdrukken

Grimbergen fuift

In samenwerking met de jeugdraad heeft de gemeente Grimbergen een fuifbeleid ontwikkeld dat niet zozeer een reglementeringsbeleid is dan wel een ’afsprakenbeleid‘. Dit beleid schept mogelijkheden, maar neemt niet weg dat een beperkt aantal reglementen nodig zijn.

Verenigingen worden aangespoord hun fuif vooraf aan te vragen. Elke fuif die wordt aangevraagd wordt voorgelegd aan de jeugdraad die een adviserende bevoegdheid heeft. Voor de coachingmensen wordt er strikt samengewerkt met de politie. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de burgemeester op basis van de adviezen van politie en jeugdraad. Op elke goedgekeurde fuif brengen 2 mensen van de jeugdraad een bezoek. Zij kijken na of de organisatie degelijk is, er geen geluidsoverlast is, de organisatoren duidelijk zichtbaar zijn en of de coachingmensen aanwezig zijn. Dit alles wordt op geijkte formulieren ingevuld. Deze worden nadien gebruikt om aanvragen te adviseren.

Download het meldingsformulier voor evenementen.

Voor wettelijke voorschriften en praktische raadgevingen in verband met het organiseren van een fuif verwijzen we je graag naar de website www.ikorganiseer.be.


Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Lees de regelgeving na in deze brochure.