afdrukken

Gezinsopvang

Erkende en gesubsidieerde opvang – bijdrage inkomensgerelateerd
Hoeveel betaal je bij inkomensgerelateerde opvang?

De gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten die vermeld staan op het meest recente aanslagbiljet "personenbelasting en aanvullende belastingen" zijn de basis voor het berekenen van de opvangprijs.
De opvang berekent de prijs elk jaar opnieuw op 1 juli.
Heb je meer dan 1 kind ten laste, dan krijg je korting vanaf het tweede kind.
Wanneer je het financieel moeilijk hebt, kan de opvang beslissen om de prijs te verminderen.
Wanneer je huidige gezinsinkomen minstens 20% lager is dan het gezinsinkomen waarmee de opvang de prijs berekende, dan zal de opvang de prijs aanpassen aan het lagere inkomen.
De opvang mag bijkomende kosten vragen als die in het contract zijn opgenomen, bijv. dieetvoeding of vervoerskosten om de kinderen van en naar de opvang te brengen.

Opgelet: wanneer je het gezinsinkomen niet bewijst met een aanslagbiljet, een loonfiche of een bewijs van een officiële instantie zoals RVA, RIZIV of OCMW, dan betaal je de maximum prijs. De prijs kan je berekenen op de simulator van Kind en Gezin.
De opvang mag een voorschot vragen, wanneer je je kind definitief inschrijft. De opvang bepaalt zelf hoe groot dit voorschot is, maar het moet in een redelijke verhouding staan tot de opvangprijs. De opvang zal dit voorschot aftrekken bij de facturatie. De opvang mag zelf kiezen wanneer ze dat doet. Wanneer je openstaande facturen hebt bij de opvang, mag de opvang het voorschot inhouden. De opvang betaalt het voorschot volledig terug wanneer je door overmacht moet beslissen om geen gebruik te maken van opvang, bv.wanneer je bent ontslagen op je werk.

Dienst voor opvanggezinnen
Een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst vangt maximaal 8 kinderen bij hem of haar thuis op. De dienst selecteert, begeleidt, bewaakt de kwaliteit van de onthaalouders en brengt je met hen in contact. De werking van de dienst voldoet aan wettelijke voorwaarden en is erkend door Kind en Gezin. De prijs is wettelijk geregeld en houdt rekening met je inkomen.
Een erkende dienst voor onthaalouders is wettelijk verplicht om voorrang te verlenen aan kinderen van alleenstaande ouders, kinderen van ouders met een laag inkomen, kinderen die om pedagogische of sociale redenen opvang nodig hebben en kinderen van wie het broertje of zusje al in de opvangvoorziening opgevangen wordt.
De dienst maakt met jou een overeenkomst, regelt de betalingen en bemiddelt tussen jou en de onthaalouder bij eventuele problemen.

Dienst voor opvanggezinnen
OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen
02/267.15.05
Elke voormiddag 9 – 11.30 uur; donderdagavond 17.30 – 19 uur
leen.verhest@ocmw-grimbergen.be

Erkende opvang niet gesubsidieerd – bijdrage niet inkomensgerelateerd
Hoeveel betaal je bij niet-inkomensgerelateerde opvang?

Zelfstandige onthaalouders, mini-crèches en zelfstandige kinderdagverblijven bepalen zelf de opvangprijs. Ze moeten je duidelijk en vooraf informeren over de prijs en de eventuele extra kosten.

Een zelfstandige onthaalouder vangt kinderen bij hem of haar thuis op. Een zelfstandige onthaalouder mag nooit meer dan 7 kinderen gelijktijdig opvangen. Zij bepaalt zelf de opvangprijs en kiest zelf welke kinderen ze opvangt. Ze moet jou duidelijk informeren over de prijs en de voorwaarden. De opvang maakt met jou een opvangovereenkomst en regelt zelf de betalingen. Neem rechtstreeks contact op met de zelfstandige onthaalouder.