afdrukken

AFLASTEN SWAP ZOMER 2020


Beste swappers en ouders,
Gezien het huidige Corona-klimaat  hebben we de voorbije weken diverse pistes onderzocht om de SWAP zomer 2020 op een veilige manier te laten plaatsvinden.
De richtlijnen rond hygiëne zijn voor de + 12 jarigen gelijkgesteld met de richtlijnen voor volwassenen.
  1.        Een maximale bubbel van 50 personen is toegestaan, maar met beperking van verschillend jeugdaanbod binnen de week, d.w.z. dat uw jongere na een swap activiteit de rest van de week geen contact meer mag hebben met andere bubbels (grootouders, ander jeugdaanbod…);
  2.        workshops met externen en daguitstappen moeten zoveel mogelijk vermeden worden;
  3.        Fysiek contact en spelen waarbij materiaal wordt doorgegeven is af te raden.

Na hard wikken en wegen en na het overlopen van het volledige programma zijn we – samen met het College van Burgemeester en Schepenen - tot de conclusie gekomen dat de organisatie van de SWAP zomer 2020 niet haalbaar is volgens de huidige regelgeving van ’social distancing‘ en de vooropgestelde ’hygiënemaatregelen‘.

We hopen jullie terug te zien tijdens een normale werking in de Kerstvakantie 2020.